Luis Costa

Luís Costa (Portugalia)

Nastały czasy, kiedy stare historie i legendy z obszarów wiejskich tracą ważność w dobie świata związanego z hiperłącznością. Niemniej jednak poznanie i, co ważniejsze, zrozumienie życia zawartego w starożytnych legendach z obszarów wiejskich, może pomóc młodzieży i dorosłym odzyskać poczucie wartości dla własnej ziemi. Może zrównoważyć spłaszczony przekaz współczesnej narracji.

„Dźwiękowe legendy wiejskiej Portugalii” to dźwięk + głos + obiekty + motyw wideo wybranych legend z wiejskiej Portugalii, wyreżyserowany i wykonywany przez Luísa Costa (Binaural / Nodar). Artysta zajmuje się współczesnym środowiskiem audiowizualnym, wspierając w ten sposób nowe sposoby czytania starych legend, często zagubionych we mgle czasu.

Luís Costa (1968) jest portugalskim ekonomistą, artystą dźwięku, pedagogiem kultury, nieortodoksyjnym antropologiem i archiwistą, autorem, wydawcą, radialistą, polemistą i głównym kuratorem i koordynatorem w Binaural / Nodar. Jest to centrum kultury dźwięku i sztuki medialnej w 2004 r. znajdujące się w Lafões, w środkowej Portugalii, gdzie mieszkają wszystkie rodziny artysty, gdzie do tej pory sprowadzono ponad 150 międzynarodowych artystów i badaczy dźwięku.

Luís Costa jest autorem trzech książek i płyt z własnymi utworami: „Sonata na klarnet i Nodar (razem z Jez riley French)”, „New Rural Listenings” i „Sound Memory of Cork”. Jego prace były prezentowane w kontekście dźwiękowych instalacji, audycji radiowych i spektakli w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, USA, itd.


Sound Legends from Rural Portugal

Sound+Voice+Objects+Video Recital

By Luís Costa (Binaural/Nodar, Portugal)

These are times when old stories and legends from rural areas tend to loose importance over global narratives that are enhanced by our hyper-connected world. Nevertheless, knowing and, more importantly, understanding the life that was associated with ancient legends from rural areas, of forgotten ancestors who passed through the territories, can help youths and adults to re-gain some sense of self-esteem for their land, which can counterbalance the flattening aspect of contemporary narratives

“Sound Legends of Rural Portugal” is a a sound+voice+objects+video recital of chosen legends from rural Portugal, directed and performed by Luís Costa (Binaural/Nodar), which is involved in a contemporary audiovisual environment, thus fostering new readings and appropriations of old legends, often lost in the mist of time.

Luís Costa (1968) is a Portuguese economist, sound artist, cultural educator, unorthodox sound anthropologist and archivist, author, publisher, radialist, ruralist, polemist, and main curator and coordinator at Binaural/ Nodar, a sound & media arts cultural organization established in 2004 in the rural context of Lafões, centre Portugal, both where all his family roots are based and where over 150 international sound artists and researchers were hosted so far. Luís Costa is the author of three books+cds published with some of his sound pieces: “Sonata for Clarinet and Nodar (together with Jez riley French)”, “New Rural Listenings” and “Sound Memory of Cork”, and over thirty of his works were presented in the context of sound installations, radio shows and performances in Portugal, Spain, France, Italy, US, etc.

http://www.binauralmedia.org


Koncert / Concert

6 października / October 2017, 19.30,

sala widowiskowa / concert hall of Centrum Kultury / Cultural Centre of Grodzisk Mazowiecki, Spółdzielcza 9, wstęp wolny / admission free !!! zapraszamy / welcome


3 Festiwal Muzyki Folkowej dofinansowany ze środków gminy Grodzisk Mazowiecki

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Reklamy